การบริการสอบเทียบ
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
Model : มาตรฐานมอก.17025:2548 (ISO/IEC17025:2005)
รับสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือทางด้านมวล(weight balance) แรง(Durometer) และมิติ(Vernier caliper) ทั้ง In-house และ on-site
Last Update : 08:58:53 09/08/2016
Physical Property Tests
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
Model : ตามมาตรฐาน มอก./ISO
ทดสอบรองเท้า ชิ้นส่วน ในด้านต่างๆ เช่น Abrasion, Tensile, Bonding, Flex, Light fastness, washing fastness, etc. ทดสอบวัตถุดิบต่างๆ เช่น Viscosity, pH, TDS
Last Update : 12:48:38 25/03/2015
ชุดทดสอบดิน
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี
ตรวจสอบธาตุอาหาร N P K และ pH ในดิน เหมาะสำหรับผู้ทำการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ช่วยให้ทราบปริมาณการใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องมากขึ้น มีทั้งชุดใหญ่ (50 ตัวอย่าง) ชุดเล็ก (15 และ 25 ตัวอย่าง) ชุดน้ำยาเติม
Last Update : 10:45:18 25/03/2015
น้ำยาขจัดเชื้อโรค เชื้อรา ขัดบ้านหลังน้ำท่วม Antiseptic solution A 95%
Brand : บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่
Last Update : 11:17:03 21/04/2014
บริการวัดสี วิเคราะห์ค่าสี ประเมินค่าความแตกต่างสี
บริการวัดสี ชนิด surface color เช่น กระดาษ พลาสติก หนัง เป็นต้น
Last Update : 11:03:53 26/09/2012

Page View  8762  
Product Information :

Product Name:  
น้ำยาช่วยไม่ให้คอมปาวด์ยางติดกันในระหว่างการผลิต (Hi Stearin Anti Tacking Agent)


Product Category:   เคมีภัณฑ์ และยา
Product Sub-Category:   เคมีภัณฑ์
Brand:   บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอรามอรี่ 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

Hi Stearin Anti Tacking Agent


    ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ น้ำยาช่วยไม่ให้คอมปาวด์ยางติดกันในระหว่างการผลิต ผลงานของ

บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ชแลบอราทอรี จำกัด ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัยหา Anti-tacking Agent 

เพื่อแก้ปัญหาการเกาะติดกันของคอมปาวด์ยางที่เรียงซ้อนกันเป็นตั้งๆ ของ Zinc Stearate 

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

ข้อด้อยของสาร Anti-tacking zinc stearate ที่ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมรองเท้าในปัจจุบัน คือ มีราคาแพง

สภาพเป็นฝุ่น ผสมน้ำแล้วตกตะกอน แยกชั้น ใช้งานยาก ใช้แล้วยางเป็นคราบขาว มีสารตกค้างที่ก่อให้เกิดการ

bloomของยาง มีโลหะหนักคือสังกะสี ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพ ห้องยางสกปรก เต็มไปด้วยฝุ่น เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม      โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยได้ดังนี้

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ Hi Strearin Anti Tacking Agent ผลิตภัณท์ใหม่

1. ราคาไม่แพง ลดต้นทุนลงได้ถึง 67% เหลือต้นทุนแค่ 33%

2. เป็นสารละลายเนื้อเดียวในน้ำ

3. ปลอดโลหะหนัก

4. ผสมแล้วไม่ตกค้างจึงไม่ก่อให้เกิดการ bloom

5. สถานะเป็นสารละลาย homogeneous ไม่ตกตะกอน ไม่แยกชั้น

6. พื้นที่ทำงานสะอาด มีฟองน้อย ปราศจากฝุ่นแป้ง ล้างทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ

 

สมบัติที่ไม่พึงประสงค์ของ Zinc Stearate ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

1. ต้นทุนสูง

2. สภาพเป็นฝุ่น ฟุ้งกระจาย

3. ก่อปัญหาสุขภาพ มีโลหะหนัก สังกะสี

4. มีสารตกค้าง ซึ่งเป็นสารที่ก่อการ bloom

5. ตกตะกอน ตลอดเวลา ใช้งานไม่สะดวก

6. ปัญหาสิ่งแวดล้อม ห้องยางพื้นที่ทำงานสกปรก

 

 

 

 

© 2000-2008 CopyRight by Banpan Research Laboratory Co.,Ltd.
Tel. 026897787  Fax. 022914744
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login