เทคโนโลยี CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY (CRDS)
วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS
Last Update : 10/10/2018 09:11:27
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
Brand : CEM
Model : ORACLE
ORACLE FIRST EVER RAPID FAT ANALYZER with No Method Development
Last Update : 10:02:47 24/02/2020
เครื่องตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกแบบสะพายหลัง
Brand : Picarro
Model : G4301
The Picarro GasScouter analyzer is the first of a new generation of ultra-lightweight and portable, battery-powered analyzers. Featuring Picarro?s patented, award winning CRDS technology, the GasScouter is optimal for mobile, high precision greenhouse gas measurements.
Last Update : 10:14:41 21/02/2020
Robotic BOD Analyzer
Brand : Skalar
Model : SP 2000 series
The SP2000series Skalar introduces the most flexible Robotic BOD platform available today. Besides the modern design and latest technology innovations, it has a flexible set up from 18 up to 198 BOD bottles.
Last Update : 10:02:23 20/02/2020
TLC Plate Reader
Brand : Advion
Model : Plate Express
PlatesPlate ExpressTM provides a simple, automated means of obtaining mass spectra directly from TLC plates, creating a technique known as TLC/CMS.
Last Update : 09:37:47 19/02/2020
Automated Graphite Digestion System
Brand : Raykol/Reeko
Model : AutoGDA-72
The AutoGDA-72 digestion systems are specifically designed for acid digestion and acid evaporation methods.
Last Update : 09:55:59 18/02/2020

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
48
Total View
817207

Products list All Category

Product name: AutoEVA-60 Multiple Evaporation System
Brand name: Reeko
Model: AutoEVA-60
Short Description:
Product name: CRDS Gas Analyzer(CO2 + CO + CH4 + H2O)
Brand name: Picarro
Model: G2401
Short Description:
Product name: San++ Continuous Flow Analyzer
Brand name: Skalar
Model: San++
Short Description:
Product name:#12102001 Bond Elut C18 cartridge, 100 mg, 1 mL, 40 µm, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12102025 Bond Elut C18 cartridge, 200 mg, 3 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12102028 Bond Elut C18 cartridge, 500 mg, 3 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12102058 Bond Elut C18 cartridge, 50 mg, 1 mL, 40 µm, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12102096 Bond Elut C18 cartridge, 200 mg, 1 mL, 40 µm, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12102099 Bond Elut C18 cartridge, 100 mg, 3 mL, 40 µm, 40/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12105027 Bond Elut C18 cartridge, 50 mg, 3 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12113001 Bond Elut C18 LRC cartridge, 100 mg, 10 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12113024 Bond Elut C18 LRC cartridge, 200 mg, 10 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12113027 Bond Elut C18 LRC cartridge, 500 mg, 10 mL, 40 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12162028B Bond Elut Jr C18, 500 mg, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12166001B Bond Elut Jr C18, 1g, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#12256060 Bond Elut C18 cartridge, 1 g, 60 mL, 40 µm, 16/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#14102001 Bond Elut C18 cartridge, 100 mg, 1 mL, 120 µm, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#14102025 Bond Elut C18 cartridge, 200 mg, 3 mL, 120 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#14102028 Bond Elut C18 cartridge, high flow, 500 mg, 3 mL, 120 µm, 50/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:
Product name:#14102058 Bond Elut C18 cartridge, 50 mg, 1 mL, 120 µm, 100/pk
Brand name: Agilent Technologies
Model: Bond Elut C18
Short Description:

First | Previous | Next | Last
© 2000-2008 CopyRight by Thai Unique Co., Ltd
Tel. 0-2629-0191-5  Fax. 0-2280-1788  Website. http://www.thaiunique.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login