สินค้าระบายสต๊อก จากซัพพลายเออร์

ขายด่วน! "Palm fiber processing plant. (หยุดดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2554)"


ชื่อสินค้า :    ขายด่วน! "Palm fiber processing plant. (หยุดดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2554)"
รหัสสั่งซื้อ (Order Code) :    TTN00-00491
รุ่น (Model) :    จ.กระบี่
ยี่ห้อ (Brand) :    พร้อมดำเินินกิจการต่อได้ทันที หรือปรับใช้งานตามสาย

ราคาปกติ :  ฿0
ราคาพิเศษล้างสต๊อก :  ฿0
ยอดเงินประหยัด :  ฿0
Save :   0%
Stock :   

Clearance Product Fullsize

 

1 ที่ดิน + พร้อมอาคาร โรงงาน            
1.1 ที่ดินจำนวน 20 ไร่ 50 ตารางวา

1.2 โรงงานชั้นเดียว ขนาด 25x42 เมตร และขนาด 25x42 เมตร
1.3 สำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 10x6 เมตร
1.4 ถนนคอนกรีต และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 เครื่องจักร              
2.1 เครื่องอัด (Screw Press) อัดทลายปาล์มได้ประมาณ 3.5 ตัน / ชั่วโมง
ประกอบด้วย
 - ชุดเฟืองทด (Gearbox) ขับด้วยมอเตอร์ ขนาด 45 กิโลวัตต์
 - เครื่องป้อน (Twin Screw Feeder) ขนาดเส้นผ่าศูน์กลาง 0.50x3.00 เมตร
   ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ประกอบด้วย ถังพัก (Hopper) ขนาดความจุ 3 ลบ.เมตร
 - เครื่องจากประเทศออสเตรเลีย
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกัน
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 0.80x16.70 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 0.80x19.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 1.50x2.40x0.85 เมตร
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 1.15x1.50x0.80 เมตร
2.2 เครื่องตี (Hammer Mill) ตีทลายปาล์มได้ประมาณ 1.7 ตัน / ชั่วโมง
ประกอบด้วย
 - มอเตอร์ขับ Primary Mill ขนาด 37 กิโลวัตต์
 - มอเตอร์ขับ Secondary Mill ขนาด 22 กิโลวัตต์
 - เครื่องจากประเทศออสเตรเลีย
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกัน
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 0.80x26.50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 0.80x32.50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 0.85x2.30x2.40 เมตร
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 0.80x1.50x1.15 เมตร
2.3 เครื่องคัดขนาด (Rotary Screen) คัดขนาดได้ประมาณ 1.7 ตัน / ชั่วโมง
ประกอบด้วย
 - มอเตอร์ขับ ขนาด 2.2 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 0.55x6.60 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 1.1 กิโลวัตต์
 - เครื่องจากประเทศออสเตรเลีย
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกัน
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 1.10x24.15 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 1.10x16.50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 1.10x8.55 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
2.4 เครื่องอบ (Rotary Dryer) อบเส้นใยปาล์มได้ประมาณ 1.8 ตัน / ชั่วโมง
ประกอบด้วย
 - มอเตอร์ขับ ขนาด 37 กิโลวัตต์
 - เครื่องป้อน (Fibr Feeder) ขนาด 1.60x1.80 เมตร
 - ชุดผลิตลมร้อน (Hot Air Conveyor) ขนาด 2.00x4.00 เมตร 
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 0.85x1.20x2.35 เมตร
 - เครื่องจากประเทศออสเตรเลีย
2.5 เครื่องอัด (Baling Press) อัดเส้นใยปาล์มได้ประมาณ 1 ตัน / ชั่วโมง
ประกอบด้วย
 - เครื่องอัดน้ำมัน (Hydraulic Pump) ขนาด 1.20x1.60 เมตร มอเตอร์ขับขนาด 47 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 1.10x22.40 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องลำเลียง (Belt Conveyor) ขนาด 1.10x4.50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 0.75 กิโลวัตต์
 - เครื่องอัดลม (Air Compressor : INGERSOLL RAND) แบบ 2 สูบ รุ่น 253 ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า
 - ตู้ควบคุม (Control Panel) ขนาด 0.62x0.85x2.35 เมตร
 - เครื่องจากประเทศออสเตรเลีย
2.6 เครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร์ (พิกัดกำลัง 60,000 กก. อ่านละเอียด 2 กก.)
 - เครื่องจากประเทศไทย
2.7 หม้อแปลงไฟฟ้า (ระบบไฟ 33000-400/230 โวลท์
 - เครื่องจากประเทศไทย
2.8 เครื่องอัดก้อนเส้นใย (Baling Press) อัดก้อนเส้นใย 120-200 กิโลกรัม / ก้อน
 - เครื่องจากประเทศไทย
2.9 เครื่องสางเส้นใย (Sherdded Maching)
 - เครื่องจากประเทศไทย


OTOP ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง  (0)   |   OTOP ประเภทเครื่องดื่ม (0)   |   OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  (0)   |   OTOP ประเภทศิลปะและของที่ระลึก  (0)   |   OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  (0)   |   OTOP ประเภทอาหาร (0)   |   กระดาษและสิ่งพิมพ์ (425)   |   ก่อสร้างและโยธา (1085)   |   การขนส่ง (118)   |   การเงิน การธนาคาร สินเชื่อ หลักทรัพย์ ประกันภัย (25)   |   การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ (116)   |   การบริการต่าง ๆ, การซ่อมบำรุง (245)   |   การแพทย์ (0)   |   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ (230)   |   การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา (81)   |   การสื่อสาร โทรคมนาคม (82)   |   กีฬา และอุปกรณ์ (105)   |   เกษตร (893)   |   เกษตร - เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร (0)   |   เกษตร - ปุ๋ยและสารบำรุง (0)   |   เกษตร - ผลผลิตการเกษตร (0)   |   เกษตร - ยาปราบศัตรูพืช (0)   |   เกษตร - ไร่นา,สวน (0)   |   โกดัง อุปกรณ์ขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ (268)   |   ของสะสมและพระเครื่อง (44)   |   ครัวโลก - อาหาร (0)   |   ความปลอดภัย และสุขภาพ (676)   |   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ (545)   |   เคมีภัณฑ์ และยา (527)   |   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล (2323)   |   เครื่องใช้ไฟฟ้า (0)   |   เครื่องประดับและอัญมณี (738)   |   เครื่องปรุงรสและส่วนผสมประกอบอาหาร (0)   |   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (219)   |   เครื่องสำอางค์ (1083)   |   เครื่องหนังและรองเท้า (232)   |   ซอฟแวร์และการพัฒนาระบบ (0)   |   เซรามิก (143)   |   ท่องเที่ยว (0)   |   ธุรกิจด้านการบริการ และให้คำปรึกษา (288)   |   ธุรกิจด้านการบริการให้การ รับรองมาตรฐานสากล (37)   |   บริการจัดอบรมสัมมนา (0)   |   บ้านที่ดินและที่พักอาศัย (4)   |   ปศุสัตว์ - เครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์ม (0)   |   ปศุสัตว์ - ผลผลิตปศุสัตว์ (0)   |   ปศุสัตว์ - ฟาร์ม (0)   |   ปศุสัตว์ - ยาและวัคซีน (0)   |   ปศุสัตว์ - อาหารสัตว์และสารบำรุง (0)   |   ปิโตรเลี่ยมและแก๊ส (73)   |   ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน (406)   |   ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ (164)   |   ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์ (680)   |   พลังงาน (42)   |   แฟรนไชส์ (0)   |   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (1502)   |   ยาง และพลาสติก (646)   |   รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์ (677)   |   ร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม (358)   |   ร้านอาหารและภัตตาคาร (0)   |   โรงเรียนสอนทำอาหาร (0)   |   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ (569)   |   วัตถุดิบผลิตอาหาร (0)   |   สิ่งทอ - Accessories (21)   |   สิ่งทอ - กระดุม (2)   |   สิ่งทอ - ชุดลำลอง, แฟชั่น (1)   |   สิ่งทอ - ซิป (2)   |   สิ่งทอ - ปกเสื้อ (1)   |   สิ่งทอ - ผ้า (11)   |   สิ่งทอ - ยางยืด (6)   |   สิ่งทอ - เส้นด้าย (1)   |   สิ่งทอ, เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย (1423)   |   สุขภาพและความงาม (75)   |   หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย (826)   |   เหมืองแร่และสินแร่ (6)   |   องค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ (15)   |   อัฐบริขารสำหรับพระสงฆ์ และสามเณร (38)   |   อาหารและเครื่องดื่ม (2722)   |   อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน (0)   |   อุปกรณ์เครื่องเขียน (116)